Biuro Zakwaterowań
Sopot - eholiday

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Turystyczne Sopot z siedzibą przy Placu Zdrojowym 2, 81-720 Sopot.

POLICJAul. Armii Krajowej 112a

997, 112

+48 58 521 62 22

+48 58 521 62 01

Ważne telefony

Numery alarmowe:

Telefony alarmowe:

 

(oficer dyżurny)

(sekretariat)

POGOTOWIE

ul.Chrobrego 6/8

999, 112

+48 58 551 24 55

STRAŻ MIEJSKA

ul. Kościuszki 25/27

986

+48 58 5213 852

+48 58 5213 850

 

(komendant)

(dyżurka)

STRAŻ POŻARNA

ul. Armii Krajowej 105

998, 112

+48 58 555 81 71

+48 58 555 81 70

WOPR

ul. Hestii 3

+48 601 100 100

+48 58 744 02 32

NUMER RATUNKOWY NAD WODĄ

(biuro)

POMOC DROGOWA

981

+48 58 768 00 65

+48 698 609 691

+48 607 601 631

 

ul. 23 Marca 8c/2

ul. Mazowiecka 14(24h)

ul. 3-Maja 61

112

ogólnoeuropejski numer alarmowy

981

982

983

986

987

991

992

993

994

995

996

997

998

999

 

pogotowie drogowe i pomoc drogowa

pogotowie dźwigowe

pogotowie weterynaryjne

straż miejska

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

pogotowie energetyczne

pogotowie gazowe

pogotowie ciepłownicze

pogotowie wodno-kanalizacyjne

Komendant Główny Policji - Child Alert

Centrum Antyterrorystyczne - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Policja

Państwowa Straż Pożarna

pogotowie ratunkowe

+48 601 100 100

 

numer ratunkowy nad wodą (WOPR)

 

Inne numery:

STRAŻ GRANICZNA

ul. Oliwska 35, 80-917 Gdańsk

+48 58 524 20 90

+48 58 524 20 91                                 (informacja)

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI

+48 58 551 72 61

+48 58 550-59-55

+48 58 551 03 51

+48 58 551-03-50

 

(zieleń i lasy)

(parkowanie)

(służba drogowa)

(cmentarz komunalny)